اطلاعات بیشتر...
آرامش عجیبی وجودم را فراگرفته است, که همانند صبح‌های شیرین بهاری از صمیم قلب برایم لذت بخش است.

متولد شهرستان ارومیه هستم، در حال حاضر دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی می‌باشم و حیطه‌های علاقه‌مندی من روان‌شناسی بالینی، علوم شناختی، نوروساینس می‌باشد و اینجا قراره کلی مطالب جدید باهم به اشتراک بگذاریم.

اطلاعات بیشتر...

متولد شهرستان ارومیه هستم، در حال حاضر دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی می‌باشم و حیطه‌های علاقه‌مندی من روان‌شناسی بالینی، علوم شناختی، نوروساینس می‌باشد و اینجا قراره کلی مطالب جدید باهم به اشتراک بگذاریم.

اطلاعات بیشتر...
آرامش عجیبی وجودم را فراگرفته است, که همانند صبح‌های شیرین بهاری از صمیم قلب برایم لذت بخش است.
اطلاعات بیشتر...
1کتابکتاب کار CBT برای بزرگسالانانتشارات محقق اردبیلی1400فارسی
2طرح پژوهشیبررسی رابطه پرخاشگری با اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا، همدلی شناختی و همدلی عاطفی در دانشجویانمعاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبیلی1400فارسی
3طرح پژوهشیهمه‌گیر شناسی و توزیع مکانی اختلالات روانی مزمن در بیمارستان‌ها و مراکز روان‌پزشکی استان اردبیل در یک بازه زمانی دو ساله (1399-1397)معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبیلی1399فارسی
 
 • روان‌شناس مرکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن دارالشفاء (تحت نظارت سازمان بهزیستی اردبیل) به مدت یک سال
 • مددکار مرکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن دارالشفاء (تحت نظارت سازمان بهزیستی اردبیل) به مدت یک سال
 •  
اطلاعات بیشتر...
آرامش عجیبی وجودم را فراگرفته است, که همانند صبح‌های شیرین بهاری از صمیم قلب برایم لذت بخش است.
اطلاعات بیشتر...
1دبیر کمیته پژوهش اتحادیه علمی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی ایران (1399 – 1400)
2دبیر و سخنگو انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی (1399 – 1400)
3دبیر انجمن علمی روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی (1398 – 1400)
4موسس انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی 1400
5دبیر انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی (1400 – تاکنون)
6عضو کمیته حمایت و نظارت و بر انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی (1399 – 1400)
7دبیر انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی (1399 – 1401)
اطلاعات بیشتر...
آرامش عجیبی وجودم را فراگرفته است, که همانند صبح‌های شیرین بهاری از صمیم قلب برایم لذت بخش است.

عضو انجمن: University of Minnesota American Psychological Association
عضو شورای‌مرکزی کمیته پژوهش: انجمن مطالعات روان‌درمانی ایران
عضو دانشجویی: انجمن روان‌شناسی ایران

اطلاعات بیشتر...
 • عضو انجمن: University of Minnesota American Psychological Association
 • عضو شورای مرکزی کمیته پژوهش: انجمن مطالعات روان درمانی ایران
 • عضو دانشجویی: انجمن روان‌شناسی ایران
 • عضو دانشجویی: روان‌شناسی خانواده ایران
 • عضو دانشجویی: انجمن روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
 • عضو دانشجویی: انجمن مشاوره ایران
 • موسس انجمن: انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی
 • دبیر انجمن: انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی
 • دبیر انجمن: انجمن علمی روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی